SIKÇA SORULAN SORULAR

Başvuru Koşulları

Programın hak temelli çalışma ilkelerine nasıl ulaşabilirim?

Haklara destek programı hak temelli çalışma politikaları belgesine web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Birleşmiş Milletler tarafından Hak Temelli Yaklaşım, insani gelişme süreci için normatif olarak uluslararası insan hakları standartlarına dayanan ve uygulamada insan haklarını destekleme ve korumaya yönelik, kavramsal bir çerçeve olarak tanımlanır. Gelişim sorunlarının merkezinde yatan eşitsizlikleri analiz etmeyi, ayrımcı uygulamaları ve adil olmayan güç dağılımını düzeltmeyi amaçlar. Uzun vadeli olarak kırılgan ve dışlanmış gruplar için kapsayıcı ve ayrımcılığa karşı çalışmalarla en ağır hak ihlallerini de içerecek şekilde insan, hayvan ve çevre hakları alanında sorumlu kişi ve kurumların sorumluluğunu tanımlamayı ve arttırmayı, hak sahiplerinin haklarını talep etme çerçevesinin güçlenmesi ve katılımını hedefler.

Başvuru ile ilgili sorularımı nasıl iletebilirim?

Başvuru ile ilgili tüm detayları başvuru rehberinde ve web sitesinde bulabilirsiniz. Bu kaynaklardan ulaşamadığınız ve Sıkça Sorulan Sorular bölümünde cevaplanmadığını düşündüğünüz sorularınızı basvuru@haklaradestek.org adresine e-posta ile iletebilirsiniz. Program ile ilgili en son soru gönderme tarihi 25 Ekim 2019, 17:00’dır. Tüm sorular en geç 1 Kasım 2019 tarihinde yanıtlanır. Başvuru uygulamasını kullanırken karşılaştığınız teknik sorunları 8 Kasım 2019, 17:00’a kadar teknik@haklaradestek.org adresine iletebilirsiniz. Bu adres üzerinden yalnızca sisteme dair teknik destek gerektiren sorulara yanıt verilecektir.

Üniversite araştırma merkezi olarak programa başvurabilir miyiz?

Programa üniversite araştırma merkezleri başvuramaz. Başvurular yalnızca tüzel yapısı vakıf, dernek ya da kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatiflere açıktır.

Başvuru yapabilmek için kurumun başvuru rehberinde belirlenen 4 öncelik alanında faaliyet gösteriyor olması gerekli mi?

Başvuru sahibi STÖ’nün 4 öncelik alanında faaliyet gösteriyor olması başvuru koşulu değildir. Ancak öncelikli faaliyet alanlarında çalışma yapmak değerlendirme sürecinde ayırt edici bir kriterdir.

Üyesi/gönüllüsü olduğum kurumlar için bireysel başvuru yapabilir miyim?

Programa bireysel başvuru yapılamaz.

Şubesi olan kurumların farklı şehirlerdeki şubeleri başvuruda bulunabilir mi?

Evet, ancak sadece genel merkezinden bağımsız tüzel kişiliği olan şubeler Program’a bağımsız olarak başvurabilir. Başvuru sayısında bir sınırlama olmamakla beraber;

Bir kuruma en az ve en fazla ne kadar hibe desteği sağlanıyor?

Bir kurum en az 20,000 Euro en fazla 50,000 Euro hibe talep edebilir. Talep edilen hibe tutarı başvurucunun hibe dönemini kapsayan bir yıl için öngördüğü kurumsal gelir kaynaklarının %90’ından fazla olamaz.

2018 yılından önce faaliyet gösteren fakat mücbir sebeplerden dolayı kapanmış/kapatılmış ve 2018 yılı sonrasında yeniden açılmış olan STÖ’ler başvuru yapabilir mi?

Mücbir sebeplerden dolayı faaliyetini durdurmuş olan ve Ocak 2018’den sonra yeniden faaliyet göstermeye başlayan ya da yeni bir STÖ olarak çalışmalarını sürdüren kurumlar, özel durumlarını açıklayan bir e-postayı basvuru@haklaradestek.org gönderebilir. Program ekibi kurumunuzun kuruluş tarihine ilişkin başvuru koşulunu sağlayıp sağlamadığını değerlendirecek ve değerlendirme sonucunu beş iş günü içinde e-posta yoluyla bildirecektir.

Kâr amacı gütmeyen bir kooperatifim, bunu kanıtlamamam için ek belge sunmam gerekiyor mu?

Kâr amacı gütmeyen kooperatifler, içinde kârın hissedarlara dağıtılmasını yasaklayan bir hüküm bulunan kuruluş sözleşmesini başvuru aşamasında diğer destekleyici belgelerle beraber sunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda başvuru yapacak kooperatif, son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu yoluyla, kârının hissedarlara dağıtılmamış olduğunu kanıtlamalıdır. Ayrıca kooperatif, kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağına dair Yönetim Kurulu kararını sunmalıdır.

Hibe desteği ile yurtdışında etkinlikler düzenleyebilir miyiz?

Başvuru sahibi STÖ’nün faaliyetlerini ağırlıklı olarak Türkiye’de gerçekleştirmesi beklenir. Öte yandan üyesi olduğunuz uluslararası bir ağın toplantısına katılmak için ya da uluslararası savunuculuk faaliyetleri kapsamında yapılacak bir ziyaret vb. ile ilgili maliyetler karşılanabilir.

Geçtiğimiz sene AB Türkiye Delegasyonu’ndan başka bir hibe aldık, başvurmamıza engel mi?

AB Türkiye Delegasyonu’ndan geçmiş yıllarda hibe alınmış olması ya da devam eden bir hibeniz olması başvuru için engel değildir. Ancak eş zamanlı olarak herhangi başka bir fon veren kurumdan hibe desteği alınıyorsa talep edilen bütçe kalemlerinin birbirinden farklı olması gerekir.

Başvuru sistemi

BELLEK Hibe Yönetim Sistemi nedir ve nasıl çalışır?

BELLEK Hibe Yönetim Sistemi, Haklara Destek Programı’na yapılacak başvurular ve daha sonra hibenin yönetimi için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Günümüzde pek çok uluslararası fon kuruluşunun çevrimiçi başvuru sistemine geçmesi ve bir yandan matbu başvurulardaki kağıt israfının önüne geçerken bir yandan da dijital teknolojilerin sağladığı hızlı ve detaylı veri toplama imkanları nedeniyle tercih edilmiştir. Başvuru adayları www.haklaradestek.org/basvuru adresinden örgütleri için bir kullanıcı profili oluşturarak başvuru belgeleri ve eklerine ulaşabilecek, sistem içine yerleştirilen yönergeleri takip ederek başvurularını tamamlayabilecektir. BELLEK Hibe Yönetim Sistemi’nin nasıl çalıştığına ilişkin detaylı bir yönergeye www.haklaradestek.org/Belgeler/BellekRehberi adresinden ulaşabilirsiniz.

İnternet bağlantım sık sık kesiliyor. Bu kesintilerden dolayı başvuru formunu doldururken veri kaybetmekten korkuyorum, ne yapabilirim?

Başvuru sistemi belli aralıklarla başvurunuzu kaydediyor. Fakat sağlıklı bir başvuru süreci için sabit internet bağlantısına sahip olmanız, ayrıca doldurulan her bölümün sonunda yer alan “KAYDET” butonuna basmanız tavsiye edilir. Ancak güvenli ve kesintisiz bir internet bağlantısına erişiminiz yoksa ya da çevrimiçi başvuru ile ilgili çözemeyeceğiniz başka bir teknik sorun yaşıyorsanız, 30.09.2019 tarihine kadar basvuru@haklaradestek.org adresine yaşadığınız sorunu anlatan bir e-posta atarak matbu başvuru yapmak için onay talep edebilirsiniz. Ön yazılı onay alınmadan yapılacak matbu başvurular kabul edilmeyebilir.

Başvuru sistemine giriş için kaç kişi yetkili olabilir?

Her başvurucu STÖ tek bir kullanıcı kaydı oluşturabilir. Kayıt sayfasında bilgisi girilecek “iletişim kişisi e-posta adresi” başvuruya ilişkin tüm yazışmaların yapılacağı e-posta adresi olmalıdır. Bu nedenle “iletişim kişisi” e-posta adresinin düzenli ve sıklıkla kontrol edilen bir adres olması önerilir.

İletişim kişisi ve yetkili kişi arasındaki fark nedir?

Başvuru formunda bilgileri talep edilen yetkili kişi kurumda imza yetkisine sahip; başvuru, sözleşme vb. adımlarda imza sahibi olarak yer alacak kişidir. İletişim kişisi ise başvuru sürecini yürütecek kurumun temsilcisidir. Başvuruya ilişkin tüm yazışmalar (sonuç bildirimi vs.) iletişim kişisi e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.

Bir kurumun “yetkili” ve “iletişim” kişisi aynı olabilir mi?

Evet, ancak bu kişinin kurum adına imza yetkisine sahip olması gerekir.

Başvuru formunu doldurmayı yarım bırakıp daha sonra devam edebilir miyim?

Başvuru formunda kaldığınız sayfayı kaydederek (en alttaki “kaydet” butonuna basarak) sistemden çıkış yapabilir ve daha sonra başvurunuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Şifrenizi unutursanız başvuru giriş ekranında “PAROLAMI UNUTTUM” butonuna basarak sisteme kayıtlı olan e-posta adresinize yeni bir şifre gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Başvurum açısından faydalı olacağını düşündüğüm ek belgeleri yükleyebileceğim bir alan var mı?

Başvurular değerlendirilirken sadece başvuru belgeleri (EK-A Başvuru Formu, EK-B Bütçe Formu, EK-G Doğruluk Beyanı) ve Başvuru Rehberi’nin 2.2.1 maddesinde sıralanan ve BELLEK Hibe Yönetim Sistem’ine yüklenmesi zorunlu destekleyici belgeler göz önüne alınacaktır. Bu nedenle, bu belgelerin kurumunuz ve faaliyetlerine ilişkin TÜM bilgileri içermesi büyük önem taşır. İstenenler dışında ek bilgi gönderilmemelidir.

Başvuru dökümanları

Birlikte çalışabileceğimiz potansiyel kurumlar (paydaşlar) ile ilgili bir belge sunmam gerekli mi?

Potansiyel paydaşlar ile ilgili ek bir belge sunulması beklenmez ancak ilgili ve gerekli durumlarda varolan ve potansiyel paydaşlarınızla ilgili bilgileri başvuru formunda belirtebilirsiniz.

Bütçe kalemi olarak belirtilen etki değerlendirme ve finansal denetim zorunlu kalemler mi?

Bütçe formunda yer alan etki değerlendirme ve finansal denetim kalemleri zorunlu bütçe kalemleri değildir. Başvuru sahibi STÖ’nün bütçeye dahil edebileceği kalemleri örneklemek adına bütçe formunda belirtilmiştir.

Araç kiralama ve benzin giderlerini bütçeye dahil edebilir miyim?

Araç kiralama ve benzin giderleri uygun olmayan maliyetlerdir ve bütçeye dahil edilemez.

Mevcut personel giderini bütçeye dahil edebilir miyim?

Personel maaşları bütçeye dahil edilebilir. Bütçe formunda insan kaynakları başlığı altında sunulmalıdır. Tek kural, diğer tüm bütçe kalemleri için olduğu gibi, başka bir fon kuruluşu tarafından desteklenmeyen bütçe kalemlerinin talep edilebilmesidir.

Bütçe kalemleri arasında yer alan günlük ödenek neyi kapsıyor?

Günlük ödenek, kurum personelinizin gece konaklama gerektirmeyen günübirlik iş seyahatlerinden ya da şehir içi görev masraflarından doğan yemek ve şehir içi ulaşım giderlerini kapsar.

Başvuru formuna ek olarak istenen ve dış kurumlardan alınması gereken belgeler son başvuru tarihine yetişmezse, daha sonra sisteme yüklememiz için zaman tanınacak mı?

Başvuru aşamasında, Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1’de sıralanan tüm destekleyici belgeler BELLEK Hibe Yönetim Sistemi’ne yüklenmeden başvuru tamamlanamayacaktır. Bu nedenle talep edilen tüm belgelerin -özellikle dış kurumlardan alınacak dernek/vakıf beyannamesi, güncel faaliyet belgesi gibi- Program’a son başvuru tarihi gözetilerek makul bir süre önce temin edilmesi ve okunaklı bir şekilde taranması önemle tavsiye edilir.