Haklara Destek Programı'ndan yararlanan her kurum, hibe dönemi başında bir öz-değerlendirme yaparak program boyunca hangi alanlarda kurumsal gelişim hedeflediğini belirliyor. Bu alanlarda kurumu desteklemek üzere kullanılan araçlardan biri de atölye ve eğitimler. Eğitimler her kurumu hedeflerken, atölyeler daha küçük gruplarda kurumların katılımını daha çok sağlamaya dönük etkinlikler olarak gerçekleşiyor. 

Haziran 2020-Temmuz 2021 arasında gerçekleşen birinci dönemde 48 örgütün tamamının davet edildiği bir dizi çalışma düzenlendik.

Finansal Sürdürülebilirlik


Kolaylaştırıcı: Betül Selcen Özer
Kapsam:

 • İlk Veriler Işığında Mevcut Durum: Örgütler ve Finansal Sürdürülebilirlik
 • Finansal Sürdürülebilirlik Çeşitleri
 • 14 Adımda Kaynak Yaratma Döngüsü
 • Kaynak Yaratma Yöntemleri
 • Kaynak Yaratmak Kimin Görevi?
 • Finansal Sürdürebilirlik Stratejisi Oluşturma ve İletişim Stratejisi ile Konuşturma
 • Örgütler için İktisadi İşletme Modeli
 • Fon Sağlayan Kurum & Kuruluşlar

Stratejik Planlama 


Kolaylaştırıcı: Ruhat Sena Akşener
Kapsam:

 • Stratejik Planlama Nedir?
 • Neden Stratejik Planlama Yapıyoruz?
 • Kurumsal Stratejik Planlama Neden Önemli?
 • Paydaşlar
 • Risk Analizleri
 • Swot Analizi Nedir?
 • Pestel Analizi Nedir?
 • Hedefler Ağacı ve Sorun Ağacı

Finansal Yönetim


Kolaylaştırıcı: Aysel Ergün
Kapsam:

 • Resmi Muhasebe ve Mevzuatın İlgili Kısımları
 • Finans 101 (Temel İlkeler-Kurallar)
 • Finansal Politikalar Oluşturma ve Finansal Planlama
 • Proje Bütçesi Hazırlama/Uygulama, Finansal Kayıt Tutma, Raporlama ve Finansal Planlama (örnek)

Kanıta Dayalı Savunuculuk: Veri- Bilgi- Kanıt İlişkisi


Kolaylaştırıcı: Derya Göçer
Kapsam:

 • Veriden Bilgiye – Araştırma Mantığı ve Tasarımı
 • Veriden Bilgiye – Yöntemler
 • İyi Örnekleri İnceleme

Dijital Savunuculuk / Aktivizm


Kolaylaştırıcı: Özgür Mehmet Kütküt
Kapsam:

 • Dijital İletişim ve Sosyal Medyaya Giriş
 • Dijital Hedef ve Hedef Kitle
 • Dijital İçerik Nedir
 • Dijital İçerik Örnekleri
 • Dijital Savunuculuk (Teknik)
 • Dijital Savunuculuk (Planlama ve Taktik)
 • Dijital Savunuculuk (Araçlar)
 • Atölye Çalışması

Tüm örgütlerin davet edildiği genel çalıştayların yanı sıra, daha küçük grupların ihtiyaçlarını karşılamak için atölye çalışmaları da düzenlendi. İhtiyaç analizi verileri doğrultusunda kurumların ihtiyaçlarına daha özgün yanıtlar sunan atölyeler katılımcı ve çıktı odaklı olarak kurgulandı.

Proje Tasarlama ve Uygulama
Kolaylaştırıcı: Soner Şimşek

Örgütün Etkisini Ölçme ve Yönetme
Kolaylaştırıcı: Emel Uysal

Gönüllülerle Çalışma Atölyesi
Kolaylaştırıcı: Nisan Su Tablacı

Kampanya Atölyesi
Kolaylaştırıcılar: Pınar İlkiz & Kerem Çiftçioğlu

İzleme Atölyesi
Kolaylaştırıcılar: Ayça Kurtoğlu & Gökçe Bayrakçeken Tüzel


Haklara Destek II kapsamında da benzer atölye çalışmaları düzenlenecek. Bu çalışmaların yanı sıra başta insan hakları olmak üzere hak mücadelesini sürdüren örgütlerle destek ve dayanışma ortamının sağlanması ve geliştirilmesine sadece çalıştay ve atölyelerle değil; aynı zamanda dayanışma ağlarını çoğaltarak ve geliştirerek de devam edeceğiz. Mevcut ağların geliştirilmesi, uluslararası ağlarla ilişkilerin kurulması ve sahip olunan deneyimlerin aktarılacağı platformların yaratılmasını hedefliyoruz.