01/08/2023

Haklara Destek Programı (Haklara Destek) kapsamında gerçekleştirdiğimiz II. ağ toplantısını “Çocuk Hakları Özelinde Afet Sonrası Dayanışma ve Faaliyetler” başlığıyla 16 Haziran’da çocuk hakları alanında faaliyet gösteren örgütlerin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yaptık.

Çocuk Hakları Özelinde Afet Sonrası Dayanışma ve Faaliyetler toplantısından bir görüntü

Toplantıya Haklara Destek yararlanıcılarından Eksi 25 Derneği, Eşitlik İçin Dayanışma Derneği, Göç ve İnsani Yardım Vakfı, Mordem Sanat ve Ekolojik Yaşam Derneği, Nirengi Derneği, Önce Çocuklar Dernegi, Rengarenk Umutlar Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı katıldı. Ayrıca İstanbul’da faaliyet gösteren Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇoÇa), Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (Bomovu) ve Tarlabaşı Toplum Merkezi de davetimizi kabul ederek toplantıya katkı sundu.

Çocuk Hakları Özelinde Afet Sonrası Dayanışma ve Faaliyetler toplantısından bir görüntüToplantı, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Direktörü Dawid D. Bartelt ve Hafıza Merkezi Haklara Destek Programı Saha Koordinatörü Hülya Kurt’un açılış konuşmaları ile başladı. Demokrasi mücadelesi için dayanışma ve işbirliklerinin öneminin altının çizildiği açılış konuşmalarının ardından Deprem Sonrası Çocuk Hakları Alanında Faaliyetler Paneline geçtik. Panele FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nden Ezgi Koman ve Diyarbakır Çocuk Hakları Odaklı Kriz Yönetim Ağını temsilen Çocuk Çalışmaları Derneğinden Barış Ekinci katıldı. Koman ve Ekinci özellikle afet sonrası çalışmalarının ne şekilde ve nasıl bir yöne evrildiğini aktardı. Hızlıca örgütlenip iş bölümlerinin yapılması ve uygulanması,çalışma grupları kurarak hızla çalışmaya başlayan örgütlerin deneyimlerinden ve birbirlerinden güç alarak neler yaptıklarından bahsettiler. Daha sonrasında paneli salonun katkısına açıldı ve panel boyunca katılımcı örgütler, birbirleri ile deneyimlerini paylaştı. Örgütler çocuklarla çalışırken çocuğun yüksek yararını ve iyi olma halinin önceliklendirdikleri için kendilerini de geliştirebilecek eğitimlere katıldıklarını, modüller geliştirdiklerini, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla dirsek temasında olduklarını aktardı. Bir yandan yaşanan ihlallerden dolayı bu alanda çalışmanın zorlukları da paylaşılanlar arasındaydı.

Çocuk Hakları Özelinde Afet Sonrası Dayanışma ve Faaliyetler toplantısında atölye çalışması görüntüsü
İkinci oturumda herkesin katılımına ve katkısına açık bir şekilde kriz yönetimi ve sürdürülebilirlik üzerine konuşuldu. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesinden (Shuder) Mansur Seyitoğlu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasından (SES) Ahmet Özdemir sahadaki sosyal hizmet uzmanları ve hekimlerin deneyim ve gözlemlerini aktardı, bir çerçeve çizdi. Sağlık hakkına erişim, ayrımcılık, yoksulluk ve güvenlik gibi konular üzerinden çocuk hakları tartışıldı. Daha sonrasında hep beraber faaliyet yürütmenin güçlükleri ve avantajları üzerine bir tartışma yürütüldü.. Kurumlararası iletişimsizliğin/koordinasyonsuzluğun yarattığı zorlukların da tartışıldığı oturumda daha çok iletişimde olmanın ve birbirimizin çalışmalarından haberdar etmenin önemine değinildi. Ayrıca hak temelli örgütlerin insanı yardım yapan örgütlerle olan dayanışması, yerel yönetim ve kamu kurumları ile işbirliğinin önemi, kolaylaştırıcılığı ve zorlayıcı yönleri hakkında tartışıldı.

Son oturumda ise katılımcı örgütler üç gruba ayrılarak önceki iki oturumda yürütülen tartışmalar ışığında bir haritalandırma yaptı. Olası ortaklıklar, ilişkiler ve bu ilişkilerin nasıl sağlanıp sağlanamayacağına dair birlikte düşündüler.

Değerli katkıları ve toplantıya vakit ayırıp geldikleri için katılımcı örgütlere, panelistlere ve davetli herkese bir kez daha çok teşekkür ederiz.