Haklara Destek Programı 8 Kasım 2019'da başvurulara kapandı.

Program rehberinde belirtildiği gibi, Nisan 2020'ye kadar sürecek değerlendirmenin ardından başvurularını tamamlayan kurumlara bilgi verilmesi planlanıyor.

Hak kazanan kurumların çalışmalarına dair bilgiler bu web sitesinden program boyunca paylaşılacak.

Diğer sivil toplum destekleri

Avrupa Birliği tarafından finansal destek sağlanan ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), ağlar veya küçük hibeler, teknik destek veya kapasite geliştirme arayışı içinde olan aktivistleri destekleyen projelerle ilgili aşağıda özet bilgileri yer alan programları takip edebilirsiniz.

Proje Adı Özet bilgi Kim Başvurabilir? Başvurular açık mı?
Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi Projede, işsiz gazetecilere kapasite geliştirme desteği sağlayarak ve medya özgürlüğüne yönelik savunuculuğu ve dayanışmayı artırarak Türkiye’de basın özgürlüğü için elverişli ortamın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Editoryal destekle, mesleki eğitimler ve savunuculuk kampanyaları sağlanır ve gazeteciler için çalışma ve ağ oluşturma alanı sunulur. İşsiz/serbest çalışan gazeteciler. Başvurulara açık
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Proje ile gazetecilere gazetecilik yapabilecekleri ve kapasitelerini geliştirebilecekleri mecralar sağlanarak Türkiye'de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Dört destek aracını kapsar: İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı, Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, Genç Gazeteciler için Destek Aracı ve Basın Evi Destek Aracı. Gazeteciler (işsiz gazetecilere öncelik verilecektir), medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşları. Başvurulara açık (İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı ve Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı için süresiz; Basın Evi Destek Aracı’nın ikinci başvuru dönemi Şubat 2020’de açılacaktır)
Sivil Toplum Aracı için Teknik Destek (Sivil Düşün-III) Projenin amacı aktif vatandaşlık ortamını geliştirmek ve Türkiye’deki örgütlü aktif vatandaşların kurumsal kapasitesini, görünürlüğünü, ağ oluşturma ve iletişim becerilerini güçlendirmektir. Beş farklı kategoride destek sağlanmakta olup, bunlar; etkinlik/toplantı desteği, hareketlilik ve ağ oluşturma desteği, örgütlenme desteği, savunuculuk ve kampanya desteği ve iletişim desteği şeklindedir. Aktivistler (bireyler), STK (tüzel kişiler ve girişimler), dernekler, vakıflar, ağlar, mecralar, birlikler ve hak temelli çalışmalar yürüten şehir meclisleri. Başvurulara kapalı (bir sonraki aşama 2020 yılı bahar döneminde başlatılacaktır)
STK’ları Güçlendirme ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Çeşitliliği Teşvik Etmeye Yönelik Değişimin Desteklenmesi Hrant Dink Vakfı, bu hibe programı ile Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin korunmasını, farklı etnik, sosyal ve politik grupların bir arada yaşamının desteklenmesini amaçlayan projelere finansal destek ve kurumsal ve teknik kapasite geliştirme desteği sağlamaktadır. STKlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kooperatifler, çeşitlilikleri ve eşitliği destekleyen, kültür, sanat, eğitim, medya ve bilim gibi alanlarda çalışmalar yapan vakıflar ve üniversiteler. Başvurulara kapanmıştır. STK Hareketlilik Programı, 15 Ocak 2020 tarihine kadar başvurulara açıktır
Türkiye'deki İnsan Hakları Savunucularına Kapsamlı Destek Projede, İnsan Hakları Savunucularına acil durum koruma hibeleri ve kapasite geliştirme sağlamanın yanı sıra, etkili savunuculuk stratejileri ve İHS ağlarının geliştirilmesi desteklenerek, insan hakları kuruluşlarına kurumsal destek hibeleri sunulmaktadır. İnsan Hakları Savunucuları (birey ya da kuruluşlar) Başvurulara açık (sürekli)
Türkiye'deki STK'lar için Kaynak Merkezi Kaynak Merkezi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yetkinlik, şeffaflık, etkililik, hesap verebilirlik ve öz yönetim becerilerinin güçlendirilmesi, çalışma standartlarının ve ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Projede Yardım Masası Hizmetleri, kurumsal gelişim eğitimleri, dijital güçlendirme ve iyi yönetişim ve kamu-STK iş birliği konularına yönelik destek sağlanmaktadır. Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STK'lar Başvurulara açık
Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine Uyumu İzleme (ETKİNİZ) ETKİNİZ, Türkiye'de insan haklarının desteklenmesi ve korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projede ayni destek, çevrimiçi kaynaklar, eğitim programları, uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişim için hareketlilik desteği ve çeşitli düzeylerde insan hakları izleme ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunan STK'lere yönelik ağ oluşturma desteği sağlanmaktadır. İnsan hakları izleme faaliyetlerinde bulunan veya bu faaliyetlerde bulunmak isteyen STK'ler. Başvurulara açık (sürekli)
Yerel/Taban STÖ’ler için Stratejik Kapasite Geliştirme: Özel Amaçlı Destek Mekanizması (BİRLİKTE) BİRLİKTE projesinde, yerel Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) aktif vatandaş örgütleri olarak etkili çoğulculuk ve katılımcı demokraside yer almalarına yardımcı olunmasına yönelik kurumsal kapasite ve becerilerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile STK'lara finansal destek, kurumsal rehberlik, iletişim ve görünürlük desteği sağlanmaktadır. Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STK'ler ve taban kuruluşlar Başvuru kapalı

HAKLARA DESTEK HAKKINDA

Haklara Destek İnsan Hakları için Kurumsal Destek Programı, AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Hafıza Merkezi ile Heinrich Böll Stiftung tarafından yürütülen “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının Arttırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe uygulaması olarak yürütülüyor.

Program, Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin, insan hakları ve demokrasinin ilerlemesine katkıda bulunmak için kapasitelerini arttırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında hak temelli çalışan yaklaşık 50 örgüte, bir yıl boyunca kurumsal hibe sağlanması ve eş zamanlı olarak yararlanabilecekleri bir rehberlik ve eğitim programı sunulması hedefleniyor.

LOGOLAR VE REHBERLER