Haklara Destek Programı 8 Kasım 2019'da başvurulara kapandı.

Program rehberinde belirtildiği gibi, Nisan 2020'ye kadar sürecek değerlendirmenin ardından başvurularını tamamlayan kurumlara bilgi verilmesi planlanıyor.

Hak kazanan kurumların çalışmalarına dair bilgiler bu web sitesinden program boyunca paylaşılacak.

HAKLARA DESTEK HAKKINDA

Haklara Destek İnsan Hakları için Kurumsal Destek Programı, AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Hafıza Merkezi ile Heinrich Böll Stiftung tarafından yürütülen “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının Arttırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe uygulaması olarak yürütülüyor.

Program, Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin, insan hakları ve demokrasinin ilerlemesine katkıda bulunmak için kapasitelerini arttırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında hak temelli çalışan yaklaşık 50 örgüte, bir yıl boyunca kurumsal hibe sağlanması ve eş zamanlı olarak yararlanabilecekleri bir rehberlik ve eğitim programı sunulması hedefleniyor.

LOGOLAR VE REHBERLER