Buraya tıklayarak indireceğiniz (zip) arşiv dosyası altta isimleri yer alan başvuru belgesi örneklerini içeriyor.

Ekler


Başvuru Aşamasında Tamamlanacak Belgeler 

EK-A Başvuru Formu 

EK-G Doğruluk Beyanı 

Doğrulama Aşamasında Tamamlanacak Belgeler 

EK-C Mali Kimlik Formu 

EK-G Doğruluk Beyanı

Bilgi Amaçlı Belgeler 


Sözleşme ve Ekleri  

Sözleşme

EK-C Mali Kimlik Formu

EK-D Ödeme İsteği Formu 

EK-E Finansal Raporlar 

  • EK-E1 Harcama Bildirimleri 
  • EK-E2 Gelir Bildirimi 

EK-F Yazılı Raporlar

  • EK-F1 Faaliyet İzleme Raporu 
  • EK-F2 Uygulama Değerlendirme Raporu