Haklara Destek Programı’nın (Haklara Destek) amacı başta insan hakları olmak üzere hak temelli çalışmalar yürüten örgütleri finansal ve organizasyonel gelişim desteği sağlayarak desteklemek. Program kapsamında desteklenecek hak temelli örgütler Ocak 2023- Aralık 2024 tarihleri arasında kurumsal hibe desteğine paralel olarak kapasite gelişim modülüne de dahil olacaklar. 

Geçtiğimiz yıl ilki Temmuz 2020-Haziran 2021 arasında gerçekleştirilen Haklara Destek Programı kapsamında 48 hak temelli örgüt destek aldı. Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu tarafından programa özel olarak hazırlanan ihtiyaç analizi aracı, programda yer alan kurumlara birebir destek veren rehberlerin kolaylaştırıcılığında yararlanıcı kurumlara sunuldu. Kurumların hangi destek aracını, hangi konuda ve yoğunlukta kullanmayı hedeflediklerine karar verirken kurumlara yol gösteren bu aracın yardımıyla altta listelenen 12 seçenek içinden kurumsal gelişim sağlanması planlanan alanlar belirlendi.

 • Savunuculuk ve lobi faaliyetleri planlama ve yürütme
 • Hak temelli yaklaşıma sahip olma
 • Hedef kitlelere ulaşabilme
 • Finansal yönetimi yapabilme
 • Finansal sürdürülebilirliği sağlama
 • Proje tasarlama ve uygulama
 • Örgütü görünebilir kılma
 • Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kamu kurumları vb. ile işbirlikleri kurma
 • Örgütün stratejik planını hazırlama
 • İnsan kaynağını planlama ve yönetme
 • Örgüt Yönetimi
 • Örgütün etkisini ölçme ve yönetmesi

Yararlanıcı örgütlerin hangi alanda kurumsal gelişim desteğine ihtiyaç duyduklarını belirledikten sonra bu konularla ilgili 1 sene boyunca rehber, atölye ve webinar desteği sağladık. 

 • 200 katılımcı ile 4 çevrimiçi deneyim paylaşımı etkinliği düzenledik.
 • 3 ayrı konuda 15 güne yayılan atölye çalışmaları düzenledik.