ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı

Diyarbakır


Zan, 2014 yılından bu yana Türkiye ve Ortadoğu toplumları üzerine sosyal, siyasal ve iktisadi bilimlerin tüm alanlarını kapsayan, bu alanların disiplinler arası bir anlayışla ele alındığı her türlü konu hakkında bilimsel akademik
araştırmalar yürütme, bu yolla edindiği bilgileri kamusal alanda paylaşıma açma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da yaşayan ve eğitim hakkından yararlanamayanlar destek talebiyle kuruma başvurabilir.