Temmuz 2020-Haziran 2021 arasında gerçekleştirilen Haklara Destek Programı birinci dönemi kapsamında 48 hak temelli örgüt destek aldı. Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu tarafından programa özel olarak hazırlanan ihtiyaç analizi aracı, programda yer alan kurumlara birebir destek veren rehberlerin kolaylaştırıcılığında yararlanıcı kurumlara sunuldu. Kurumların hangi destek aracını, hangi konuda ve yoğunlukta kullanmayı hedeflediklerine karar verirken kurumlara yol gösteren bu aracın yardımıyla altta listelenen 12 seçenek içinden kurumsal gelişim sağlanması planlanan alanlar belirlendi.

 • Savunuculuk ve lobi faaliyetleri planlama ve yürütme
 • Hak temelli yaklaşıma sahip olma
 • Hedef kitlelere ulaşabilme
 • Finansal yönetimi yapabilme
 • Finansal sürdürülebilirliği sağlama
 • Proje tasarlama ve uygulama
 • Örgütü görünebilir kılma
 • Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kamu kurumları vb. ile işbirlikleri kurma
 • Örgütün stratejik planını hazırlama
 • İnsan kaynağını planlama ve yönetme
 • Örgüt Yönetimi
 • Örgütün etkisini ölçme ve yönetmesi

Yararlanıcı örgütlerin hangi alanda kurumsal gelişim desteğine ihtiyaç duyduklarını belirledikten sonra bu konularla ilgili 1 sene boyunca rehber, atölye ve webinar desteği sağladık (Bakınız Çalıştaylar ve Webinarlar). 

 • 200 katılımcı ile 4 çevrimiçi deneyim paylaşımı etkinliği düzenledik.
 • 3 ayrı konuda 15 güne yayılan atölye çalışmaları düzenledik.

Programın rehberlik ayağında ise, her kurumla en az haftada bir kez çevrimiçi görüşme, e-posta, telefon gibi yollarla iletişime geçen ve kurumsal kapasite gelişimini takip eden, destekleyen bir rehber atandı. Yararlanıcı kurumların öz değerlendirmeleriyle içeriğini belirlediğimiz kapasite gelişim programını rehber ve uzmanlar ile 1 sene boyunca yürüttük.

 • Belirlenen ihtiyaçlar için 12 uzman yaklaşık 1200 saat kurumlarla birlikte çalıştı. 
 • Program rehberleri de 5760 saat destek sunarak 145 faaliyet destekledi.