Hafıza Merkezi ve Heinrich Böll Stiftung olarak Ocak 2023'den itibaren 41 örgüte kurumsal hibe desteği sağlıyoruz. Kurumsal hibe desteğinin paralelinde örgütlere 24 ay boyunca kapasite gelişim programı altında farklı araçlar ile destek mekanizmaları oluşturuyoruz.

 1. Saha sorumluları desteği: Her örgüte bir saha sorumlusu atanır. Saha sorumluları örgütlerin gelişim alanlarını takip eder ve destek sağlar.
 2. Çalıştaylar: İhtiyaç analizi sonucunda örgütlerin ortaklaşan ihtiyaçları doğrultusunda 4 alanda 41 örgüte çevrimiçi çalıştaylar tasarlanır.
 3. Birebir uzman desteği: Uzman desteği örgütün kendi yapısına has ihtiyaçlarını birebir çalışma ile karşılamayı hedefler. Her örgüt program boyunca iki kere olmak üzere 48 saatlik bir program ile iki ayrıuzman eşliğinde birebir çalışma yürütür.
 4. Webinarlar: 2 senelik program boyunca örgütlerin talep ve ihtiyaçlarına göre hak temelli çalışmalarını destekleyecek webinarlar kurgulanır.  

Kapasite gelişim destek araçlarına erişimi, hangi örgütün hangi desteğe ihtiyacı olduğunu da programa özel Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu tarafından hazırlanan bir ihtiyaç analizi ile belirlendi. İhtiyaç analizinin, desteğin 12. ve 24. ayında yinelenmesi ve örgütlerin gelişimlerinin takibi hedefleniyor.

İhtiyaç analizinin kapsadığı 10 alan aşağıdaki gibi:

 • Savunuculuk ve lobi faaliyetleri planlama ve yürütme
 • Hak temelli yaklaşıma sahip olma
 • Finansal yönetimi yapabilme
 • Finansal sürdürülebilirliği sağlama
 • Proje tasarlama ve uygulama
 • Örgütü görünebilir kılma & hedef kitlelere ulaşabilme
 • Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kamu kurumları vb. ile işbirlikleri kurma
 • Örgütün stratejik planını hazırlama
 • İnsan kaynağını planlama ve yönetme & örgüt Yönetimi
 • Örgütün etkisini ölçme ve yönetmesi

Haklara Destek'in ilk döneminde yürütülen kapasite gelişim faaliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.