Haklara Destek Programı'ndan yararlanan her kurum, hibe dönemi başında bir ihtiyaç analizi çalışması yaparak program boyunca hangi alanlarda kurumsal gelişim hedeflediğini belirliyor. Bu alanlarda kurumu desteklemek üzere kullanılan araçlardan biri de çalıştaylar ve webinarlar. Çalıştay ve webinarlar her kurumun katılımını hedefler.

Nisan 2023’den itibaren 41 örgütün tamamının davet edildiği bir dizi çalışma düzenlemeye başladık:

Çalıştaylar

STÖ'ler için Araştırma: Veri'den Kanıt'a Savunuculuk (Nisan, 2023)

Kolaylaştırıcı: Derya Göçer

Kapsam:

 • Veri ve savunuculuk ilişkisi 
 • Savunuculuk için araştırma - iyi örnekler
 • Bütçesiz veri 
 • Kodlama ne işe yarar?
 • Nasıl kodlama yapabiliriz?
 • Kodlama uygulaması
 • Gür sesli raporlar
  • İyi örnekler
  • Rapor şablonu
  • Raporun yaygınlaştırılması 

Dijital Güvenlik ve KVKK (Haziran - Temmuz, 2023)

Kolaylaştırıcılar: Mustafa Çağrı Kurter, Esra Kılıç, Özlem Zıngıl

Kapsam: Sivil toplum kuruluşlarına yönelik bütüncül koruma kapsamında gerçekleştirilen Dijital Güvenlik ve KVKK eğitimi, kurumların dijital araçlarının güvenliğinin sağlanması, güvenli dijital çalışma ortamlarının oluşturulması ve pratiklerinin geliştirilmesine yönelik. Dijital güvenliğin kapsamı, KVKK mevzuatı ve pratikleri, dijital araçlar ve pratikler gibi ana başlıkları kapsar.

 • Temel Güvenlik
 • Hesapları Güvence Altına Alma
 • Ev ve Kamusal Fiziksel Güvenlik
 • İç İletişim Araçları ve Stratejileri
 • Kurumsal Acil Durum Hazırlık Prosedürleri
 • Diğer İhtiyaçlar, Dijital Arşivleme vb.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında temel bilgiler
 • Aydınlatma metinleri ve açık rıza formları
 • Politika belgeleri ve yönergeler

Webinarlar:

İnsan Hakları Örgütlerinde Politika Belgeleri Üzerine Düşünmek (Haziran, 2023)

Kolaylaştırıcı: Hatice Kapusuz 

Kapsam: STGM BİRLİKTE Programı mentörü Hatice Kapusuz'un katılımıyla politika belgelerinin örgütler için önemi ve yazım süreci gibi konuları konuşuldu ve “İnsan Hakları Örgütlerinde Politika Belgeleri Üzerine Düşünmek" isimli webinarı düzenlendi.

Haklara Destek I’e dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.