Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği

Diyarbekir


Hak temelli çalışma yürüten ve sivil toplum geçmişi olan bir grup aktivist, akademisyen ve sanatçı tarafından 1 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır’da kurulan Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (bakad) katılımcılık ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde demokrasinin derinleşmesini ve toplumsal barışın sağlanmasını amaçlamaktadır.

Derneğimiz Diyarbakır özelinde ırk, cinsiyet, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği, din/inanç, yaş ve ekonomi temelli toplumsal eşitsizliklerin yapısal ve kültürel arka planını anlamaya yönelik bilimsel ve sanatsal üretim odaklı yürüteceği faaliyetlerle Türkiye’de barış kültürünü yaymayı hedeflemektedir.