Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

İstanbul


Buğday Derneği, çevre hakkı ve gıda hakkı kapsamında, tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek için çalışır.

Ekolojik yaşamla ilgili eğitimler ve danışmanlık, güvenilir ve gerçek gıda, gıda zinciri, zehirsiz tarım, kırsal turizm alanlarında diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmaya açıklar.