Denizli Otizm Derneği

Denizli


Derneğimiz, hak temelli çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüdür. Temel amacı; otizmli bireylerin ve ailelerinin insan hak ve onuruna uygun bir hayat sürmesini desteklemektir. Bunun için otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumla bütünleşmesi için çalışmalar yapan DOD, ayrımcılıktan uzak yaşamak isteyenleri ve sosyal yaşamdaki haksızlıkların çözümüyle ilgilenenleri de kendi çatısı altında birleştirmeyi hedefler. 

Otizmli bireyler ve ailelerinin yanısıra otizm alanında çalışan eğitimciler ya da eğitimci adaylarına destek sunan dernek; otizm, engelli hakları, çocuk hakları, hak temelli habercilik, engelli hakları haberciliği alanlarında diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve deneyim paylaşımına açık.