Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği

Diyarbakır


2010 yılında kurulan, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve Kürt sorununun çözümü yönünde sivil toplum örgütlerinin rolünü arttırma hedefi güden DİTAM yaşamın bütün alanlarında temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunmasını savunur.

Kürt Sorununun Çözümü konusunda çalışmalar yapan ve DİTAM Genel Koordinasyonunda yürütülen “Toplumsal Barış Ağı”na kurumsal veya bireysel üye olunarak barış süreci için işbirliği yapılmasına açıklar.