Eksi 25 Derneği

Eskişehir


Eksi 25 Derneği, dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi her türlü ayırıcı özellikten bağımsız olarak, 25 yaşına kadar her bireyin yüksek yararını gözeterek, yaşamasını, gelişmesini, katılımını, ihmal, istismar ve her türlü şiddetten korunmasını sağlamayı amaçlayan sivil toplum kuruluşudur.

Dernek; ilke, değerleri ve tüzüğü doğrultusunda, çocuk ve gençlik hakları, hak ihlalleri, her türlü şiddetin önlenmesi vb. alanlarda, yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yürütür.

Bu bağlamda çalışmaların toplandığı programlar: Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Programı, Çocuk Hakları Programı, Durum Belirleme Programı, Vaka İzleme Programı, Farkındalık Çalışmaları Programı, Gençlik Programı.