İfade Özgürlüğü Derneği

İstanbul


İFÖD, insan hakları temelli şeffaf, hesap verebilir, ayrımcılık yapmayan ve katılımcılık yaklaşımı dahilinde çalışmalarını geliştirmekte ve sürdürmektedir. Bu doğrultuda, bir taraftan hak sahiplerini ifade özgürlüğü alanındaki mevcut durum, düzenlemeler ve ihlallere yönelik bilgilendirmek ve hakları ihlal edildiğinde yetkili makamlara talepte bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütürken; diğer taraftan, karar alıcıları ve yetkilileri bu hakların geliştirilmesi ve korunması doğrultusunda etkilemeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İnternet ve ifade özgürlüğü alanındaki çalışmalarda işbirliği ve/veya deneyim paylaşımı konularına açık olan derneğe; gazeteciler, akademisyenler, muhalifler, insan hakları aktivistleri ve savunucuları, ifade özgürlüğü ile ilgili suçlamalara maruz kalan bireyler ve genel olarak Türkiye’de siyasi söylemlerinden dolayı soruşturma ve kovuşturma süreçlerine maruz kalan kişiler başvurarak destek talep edebilir.