İnsan Hakları Derneği

Enqere


1986 yılında kurulan İnsan Hakları Derneği, hak ihlallerini belgelemek ve raporlamak, Türkiye’deki insan hakları ve demokrasi sorununa sebep olan temel problemlerden biri olan Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü için mücadele etmek, Türkiye’nin geçmişi ile yüzleşmesi konusunda çalışmalar yürütmek, ihlalleri görünür kılmak ve farkındalık yaratacak eylem ve etkinliklerde bulunmak, mağdurları adalet arama süreçlerinde desteklemek, cezasızlıkla mücadele etmek, insan hakları kavramını tanıtmak, hak bilinci ve kültürünün oluşması için mücadele yürütmek, insan hakları eğitimlerini gerçekleştirmek üzere yaptığı çalışmalarla öne çıkan; Türkiye’deki hak ve özgürlükler alnında en geniş kapsamlı çalışan ve en yaygın insan hakları örgütüdür.

Türkiye'de İnsan Hakları Ortak platformu (İHOP), Mülteci Hakları Koordinasyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Türkiye Koalisyonu (UCMK) ve uluslararası ölçekte Uluslararası İnsan Hakları federasyonu (FİDH), Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN) ve Dünya İşkenceye Karşıt örgüt (OMCT) Ağı üyesidir.

Sivil toplum örgütleriyle tüzük ilkeleri, İnsan Hakları evrensel bildirgesi ile Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış ve tam adı, ”İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi” olan  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve eki protokollerde yer alan haklar ve özgürlükler konularında iş birliği ve deneyim paylaşımı yapılmakta.