İnsan Hakları Gündemi Derneği

İzmir


İHGD, 2003 yılından bu yana uluslararası ve ulus üstü insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, değerleri ve uluslararası insancıl hukuk ilkeleri ile demokratik değerler doğrultusunda insan haklarının uygulanması, geliştirilmesi, iyleştirilmesi ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi için çalışıyor.