Roman Gençlik Derneği

Edîrne


Roman gençler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin her türlü ayrımcı politika ve uygulamalara karşı güçlendirilmesi, gençlerin karar ve politika oluşturma ve uygulama süreçlerine aktif katılımının desteklenmesi, gençler arasında insan haklarına saygının, evrensel demokratik değerlerin, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi, sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadelede gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin içinde bulundukları toplumun kültürel çeşitliliğinin ve değerinin farkında olarak artırılması, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif bir biçimde katılabilmesi için çalışmalar yapmak amacı ile derneğimiz 03.12.2009 yılında Ankara’da kurulmuştur.