Rosa Kadın Derneği

Diyarbekir


2018 yılı sonlarında Diyarbakır'da kurulan dernek kadına yönelik toplumsal, siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, cinsel, psikolojik her türlü şiddetle mücadele etmek, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için projeler geliştirmek, uygulamak, sivil toplumun ve kadın örgütlerinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve doğayı-doğal yaşamı korumayı, ekolojik bir yaşam inşasını ve demokrasi ve barış kültürünü yayma ve gerçekleştirme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınları doğrudan etkileyen yasal düzenlemeler başta olmak üzere, kadın konularını içeren yasa ve uygulamalarda pozitif ayrımcılık uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik lobicilik faaliyetleri yapmak; yasa ve uygulamalar eliyle kadınların mağdur edilmesine ve / veya haklarının ihlaline izin vermeyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi için sivil güç oluşturmak ve savunuculuk yapmak, kadın haklarına dönük çalışmalar yürütmek hak temelli çalışma alanlarımızdandır.