Serhat Göç Araştırmaları Derneği

Van


Ülkesinden ayrılmış veya ülke içinde yerinden edilmiş insanların karşılaştıkları hak ihlalleri ile ilgili çalışan insan hakları derneğidir.

Sınırların bağlayıcı olmadığı, savaş, inanç cinsel kimlik, ırk vb. nedenlerle zorunlu veya herhangi bir sebepten ötürü yer değiştiren bütün insanların göç ettikleri yerde dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel yaşam, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal hak ve özgürlüklere sahip olduğunu kabul eder.

Mülteciler, ülke içinde zorla yerinden edilen insanlarla ilgili yapılan çalışmalara katılmaya ve işbirliklerine açık olan kurum, bu durumla karşılaşan bireylere destek de sunuyor.