Haklara Destek Programı’ndan (Haklara Destek) yararlanan her sivil toplum örgütü, kurumsal hibe yanında bir kurumsal gelişim desteği alıyor. Bu destek kapsamında çalıştay ve atölye gibi araçların yanı sıra kurumların belirledikleri gelişim alanlarında (insan kaynağı, örgüt yönetim, hedef kitlelere ulaşma, finansal sürdürülebilirlik vb.) yardımına başvurdukları uzmanlarla birebir çalışma imkânı da buluyor.

Programın rehberlik ayağında ise, her kurumla en az haftada bir kez çevrimiçi görüşme, e-posta, telefon gibi yollarla iletişime geçen ve kurumsal kapasite gelişimini takip eden, destekleyen bir rehberi bulunuyor.

Yararlanıcı kurumların öz değerlendirmeleriyle içeriğini belirlediğimiz kapasite gelişim programını rehber ve uzmanlar ile 1 sene boyunca yürüttük.

  • Belirlenen ihtiyaçlar için 12 uzman yaklaşık 1200 saat kurumlarla birlikte çalıştı. 
  • Program rehberleri de 5760 saat destek sunarak 145 faaliyet destekledi.

Haklara Destek II kapsamında da destekleyeceğimiz örgütler, yine kendi belirledikleri ihtiyaç alanlarında birebir uzman desteğinden faydalanabilecek ve kurumlarına özgün ihtiyaçlarını onlarla beraber yol alacak uzmanlarla karşılamak için çalışma imkanı bulacaklar.