11/05/2023

Haklara Destek’in kapasite gelişim programı kapsamında atölye çalışmalarına başlıyoruz.

Bu atölyelerin ilki Derya Göçer* tarafından hazırlandı. Sunulacak ''STÖ'ler için Araştırma: Veri'den Kanıt'a Savunuculuk'' başlıklı atölye 17-18 ve 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ve 4 oturumda tamamlanacak. 

Atölyelere her örgütten bir kişi katılacak. Kişilerin örgütün (varsa) yapılan araştırmalarında sahada olan ve rapor yazımında sorumluluk alan kişiler olmasını öneriyoruz. 

Atölyenin içeriğinde veri ve savunuculuk ilişkisi üzerinde durulacak. Savunuculuk için araştırma örneklerine değinilerek yapılan araştırmaların nasıl ve ne şekilde yapılacağına dair pratik uygulamalar gerçekleştirilecek.

-

*Derya Göçer hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Derya Göçer, ODTÜ, Bölge Çalışmaları ve Ortadoğu Araştırmaları programlarında Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ortadoğu'da Toplumsal Hareketler, İran Siyaseti ve Araştırma Tasarımı, Yöntemleri ve Etiği alanlarında dersler verir. Türkiye ve İran'da devletin dönüşümü, toplumsal hareketler ve dış politika, göç çalışmalarında niteliksel yöntem kullanımı gibi farklı konularda yayınlar yapmıştır. 5 yıldır sivil toplum alanında atölyeler vermekte, STÖ'lere koçluk ve mentörlük yapmaktadır. STÖ'lerin ihtiyaçlarına özel araştırma tasarımı, yöntem kullanımı ve analiz biçimleri üstünde çalışmaktadır.