Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

İstanbul


Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Türkiye’deki hapishanelerin şartlarının uluslararası insan hakları
standartlarına uygun hale getirilmesi; mahpusların hak ve özgürlüklerinin korunması, bu hak ve özgürlüklerin insan onuru ve evrensel değerlerle bağdaşır duruma gelmesi için çalışmalar yürütüyor.

CİSST’in mahpus haklarına dair yaklaşımının temelini başta “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” olmak üzere “Avrupa
Cezaevi Kuralları”, Birleşmiş Milletler’in “Mahpuslara Muamele ile İlgili Standart Asgari Kurallar” ve “Mahpuslara Muamele ile İlgili Temel İlkeler”, “İşkencenin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” gibi bağlayıcılığı olan veya olmayan uluslararası standartlar, bildirgeler, sözleşmeler, antlaşmalar oluşturuyor.

Mahpus ve yakınları, herhangi bir mağduriyet ya da hak ihlali durumunda dernekle mektup, 0-212-252-53-11 numaralı danışma hattı, e-mail veya telefon (ve faks 0 212 293 69 82) yoluyla iletişime geçebilirler.