Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

İstanbul


Dernek cinsel şiddeti görünür ve tartışılabilir kılmak, cinsel şiddetle mücadele etmek amacıyla queer feminist bir yaklaşımla destek, savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yürütüyor.

"Cinsel şiddet, hiyerarşinin olduğu her yerde gerçekleşebilir. Herkes cinsel şiddetin faili veya mağduru olabilir. Cinsel şiddet öğrenilir, bu yüzden önlenebilir de! Cinsel şiddetle mücadelede değişim benimle başlar." yaklaşımıyla yürütülen çalışmalar kurumun web sitesi ve sosyal medyanın yanı sıra Görsel Arşiv ve Öyle Değil Böyle (Switch It) Hak temelli medya dili projesi gibi pek çok araçla da yaygınlaşıyor.

Cinsel şiddetin herhangi bir türüne maruz bırakılmış kişiler ve yakınları ile diğer ihtiyaç sahipleri derneğe başvurarak yönlendirme ve hukuki danışmanlık desteği talep edebilir.

Cinsel şiddet, cinsel istismar, flört şiddeti, medyada/sosyal medyada cinsel şiddet konusunda hak temelli haber ve görsel üretimi ile hayvana yönelik cinsel istismar konularında farkındalık artırıcı atölye ve etkinlikler üretilmesinde işbirliği ve danışmanlık; materyal ve kaynak talepleri; koruyucu-önleyici çalışmalar üretilmesi için işbirliği ve danışmanlık... Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, cinsel sağlık, çocukların bedensel söz hakları, gençlik çalışmaları gibi alanlarda işbirliği ve danışmanlık talep edilebilir.
Yukarıdaki konularda hak temelli savunuculuk, ulusal ve/veya uluslararası ağ kurma çalışmalarında ortaklık ve işbirliği talep edilebilir. Belediyeler, kamu kurumları başta olmak üzere cinsel şiddetten hayatta kalanlara destek hizmet sağlayan kişi ve kurumlarla cinsel şiddet başlığı altında farkındalık çalışmaları, koruyucu önleyici çalışmalar ve destek hizmetleri üzerine her türlü iletişim ve işbirliği talep edilebilir.