Dicle Fırat Gazeteciler Derneği

Diyarbekir


Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Kasım 2019’dan bu yana Diyarbakır’da faaliyet yürütüyor.

Gazetecilerin yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere basın ve ifade özgürlüğünün gelişimi noktasında mücadele ediyoruz. İfade özgürlüğünün demokrasinin olmazsa olmazı olduğunun bilinciyle hareket ederek bu anlamda oluşabilecek ihlalleri hem raporlarla kamuoyuna duyurmayı hem de bu tablonun değişimi için diğer meslek örgütleriyle ortak mücadeleyi esas alır. DFG, gazetecilerin hukuki ve psikolojik destek taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalar yürütür.