Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği

Diyarbekir


8 Mart 2010  Diyarbakır'da  kurulan DİSA  farklılıkların barış içinde bir  arada var olmalarını mümkün kılan eşitlikçi toplumsal duyarlılığın artması ve diyaloğun gelişmesi amacıyla araştırmalar yayınlayarak ilgililerin dikkatine sunmak ve konferans, sempozyum, panel, çalıştay, atölye ve raporlar aracılığıyla bilgi paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

DİSA ayrıca araştırmacılar için bir merkez işlevi görmeyi, toplumun sosyal ve siyasal gelişiminin önünü açacak araştırmalar yaparak geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına birinci elden, nesnel ve saha çalışmasına dayalı bilgi temelinde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Anadil hakkı, adalet ve barış, sürdürülebilir yaşam ve mekan hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliğ konuları DİSA`nın özel olarak ilgilendiği ve bilgi üretmeyi amaç edindiği alanlardır. DİSA bugüne kadar bu alanlarda Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerinde birçok rapor yayınlamıştır.