Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği

Diyarbakır


DİSA, farklılıkların barış içinde bir arada varolmalarını mümkün kılan eşitlikçi toplumsal duyarlılığın artması ve diyalogun gelişmesi amacıyla araştırmalar yayımlayarak ilgililerin dikkatine sunmakta; konferans, sempozyum, panel, çalıştay, atölye ve raporlar aracılığıyla bilgi paylaşımına katkı sağlamaktadır.

Anadili ve pedagoji, barış inşası, Diyarbakır için sürdürülebilir yaşam ve mekân ve Diyarbakır için toplumsal cinsiyet eşitliği araştırma programları son yıllarda çalışma yürütülen başlıklar olagelmiştir.