Engelsiz Erişim Derneği

Stenbol


Engelsiz Erişim Derneği 2011 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Derneğimizin temel hedefi; engelliliğin bir eksiklik değil, insan çeşitliliğinin bir parçası olduğu kabulüyle, kişinin yeti farkı üzerine inşa edilen engellemeleri kaldırmaktır. Kişiyi engelli yapan toplumsal ve fiziksel etmenlerin ortadan kaldırılması, engellilerin toplumdaki tüm bireylerle eşit haklara sahip olması ve ayrımcı uygulamaların sona erdirilmesi, engellilerin toplumla birlikte ve eşit bireyler olarak yaşam sürdürmelerinin savunulması ve izolasyona yol açabilecek her türlü uygulama ve politikaya karşı mücadele edilmesi derneğimizin çalışma alanlarıdır. Eşit, erişilebilir ve engelsiz yaşamın herkes için temel bir insan hakkı olduğunu savunmakta ve çalışmalarımızı bu çerçevede yürütmekteyiz. Sakatlık alanındaki ‘hak temelli’ anlayışını evrensel insan haklarına uygun şekilde eşit bireyler seviyesine taşıma mücadelesi vermekteyiz.

Dernek tüzüğünde ve çalışma ilkelerimiz arasında; ayrımcılığın her türlüsü ile mücadele etmek, hayatın her alanında evrensel tasarımı yani erişilebilirliği yaygınlaştırmak amaçları yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda; erişilebilirlik hakkı, eşit katılım hakkı, erişilebilir kent hakkı, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik hakları başlıklarında engelli hakları alanında çalışmalar yapmaktayız. Özellikle evrensel tasarım ve erişilebilirlik konusunda işlevsel çözümler üretmekte, çözüm önerilerimizin taslaklarını ve pilot uygulamalarını oluşturmakta, alanda çalışan her türlü kurum, kuruluş ve kişilerle çözümlerimizi kullanılabilir materyaller, raporlar, etkinlikler aracılığıyla paylaşmayı çalışma prensibi edinmekteyiz. Ortaya konan her türlü ürün, hizmet, bilgi ve teknolojinin erişilebilir olması için çeşitli çalışmalar yürütmekte, yapılan her etkinliği tamamen erişilebilir hale getirmek için özel çaba göstermekte, körlerin çeşitli konulardaki bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitim, seminer ve etkinlikler düzenleyerek kitlemizin benzer ihtiyaçlarının farkında olmasını sağlamaktayız.

“Engellilik, sakatlık, sağlamcılık, evrensel tasarım, erişilebilirlik, kapsayıcılık” gibi kavramlar üzerine farkındalık artırıcı atölye ve etkinlikler üretilmesi konusunda derneğimizden iş birliği ve danışmanlık talep edilebilir. Web sitelerinin ve uygulamaların körler için erişilebilir olması konusunda danışmanlık desteği talep edilebilir. Belirtmiş olduğumuz tüm mücadele alanlarında hak temelli savunuculuk, ulusal veya uluslararası ağ kurma çalışmalarında ortaklık ve iş birliği talep edilebilir. Belediyeler ve kamu kurumları başta olmak üzere bilginin ve fiziki mekanların erişilebilirliği konusunda her türlü iletişim ve iş birliği talep edilebilir.