Göç Araştırmaları Derneği

Stenbol


GAR-Göç Araştırmaları Derneği 2017 yılında İstanbul’da göç alanında çalışan akademisyenler tarafından kuruldu. O zamandan beri eleştirel bilgi üretmek, göç alanında yapılan araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, hak temelli bilgi üretimi yoluyla göçmen ve mültecilerin yaşadığı hak ihlallerini görünür kılmak ve kanıta dayalı politika üretimine katkı yapmak amacıyla faaliyetler yürütüyor.

Son yıllarda yaptığı başlıca faaliyetler arasında şunlar bulunuyor:
1) araştırma projeleri
2) seminer, atölye ve konferanslar
3) GAR Akademi çevrimiçi eğitim programları
4) göç alanıyla ilgili videolar, podcastler, analiz yazıları ve
5) göçmenlere yönelik saldırılara ve nefret söylemine karşı kamuoyu açıklamaları.