İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi

Diyarbekir


Derneğin bilinen en temel çalışma konusu, toplumsal hayatta gerçekleşen insan hakları ihlallerinin önlenmesini ve/veya ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla etkin savunuculuk faaliyetlerinde bulunmak. Savunuculuk faaliyetleri kapsamında; gerçekleştirilen çeşitli kampanya ve organizasyonlarla insan hakları ihlallerine ilişkin kamusal farkındalık/duyarlılık yaratmak amaçlanır. Yine, hak ihlallerine maruz kalmış mağdurlara, ihtiyaç halinde hukuki danışmanlık ve destekte bulunmak, derneğin temel faaliyetleri arasındadır.

Genel Merkezi 1986 yılında kurulan derneğin Diyarbakır Şubesi 1988 yılının Mart ayında faaliyetlerine başlamıştır. OHAL uygulamaları nedeniyle hakkında verilen kısa süreli kapatılma kararlarının dışında, faaliyetlerini bugüne değin aralıksız bir şekilde sürdürmektedir.

Toplumsal yaşamda meydana gelen tüm insan hakları ihlalleri konularından mağduriyet yaşamış yurttaşlar destek talebinde bulunabilirler.