İnsan Hakları Derneği Van Şubesi

Van


1986’dan beri faaliyet gösteren İnsan Hakları Derneği'nin Van Şubesi 13.10.1999 yılında kuruldu. Irk, etnik köken, dil, din ve mezhep, dinsel inanç ve inanç, renk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi ve felsefi görüş, engellilik vb. nedenler ile yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele alanına sahip olan dernek nefret söylemi ve nefret suçları ile mücadele ediyor.

Her koşulda ve dünyanın her yerinde ölüm cezasına karşıdır. Her yerde ve her koşulda kime yapılırsa yapılsın işkenceye karşı çıkar. Herkes için her yerde ve koşulda adil yargılanma ve savunma hakkını savunur. Her zaman ve
her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır, barış hakkını savunur. İfade özgürlüğünü koşulsuz ve sınırsız olarak savunur. Örgütlenme ve özgürlüğü savunur. Zülme ve baskıya karşı direnme hakkını savunur. Herkesin anadilde eğitim ve öğrenim görme hakkı ile anadilin de kamu hizmeti verme ve alma hakkını savunur.

Esas olarak insanı bağlayan her türlü hak ihlaline maruz kalanlar destek için başvurabilir.

İnsan haklarını temel alan, bölgemizde sıkça rastladığımız kadına yönelik her türlü şiddet, sınırda yaşanan hak ihlalleri, çocuk hakları, mülteci hakları bağlamında diğer sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü işbirliği ve deneyim paylaşımına açıktır.