İsmail Beşikci Vakfı

İstanbul


Bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşu olan İBV, düşünce ve ifade özgürlüğünü temel alır. Hak ve özgürlüklere
saygılı, demokratik değerleri benimseyen, her türlü düşüncenin bir arada yaşayabilmesi gerektiği ilkesini benimser.

Kürt çalışmalarına alan açmak, görünür kılmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütür. Bu faaliyetlerin başlıcaları; Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine dönük Bahar ve Güz Akademisi programları, konferans, panel ve seminerler düzenler. İsmail Beşikci Vakfı, tarih, sosyoloji ve coğrafya vb. alanlarda çeşitli kitaplar, ayrıca üç ayda bir “Kürt Tarihi Dergisi”ni yayınlar. Bünyesinde herkese açık bir araştırma kütüphanesi bulundurur.

İBV’ye Kürt tarihi, kültürü, toplumsal yapısı ve benzeri alanlarda işbirliği ve araştırma yapmak ya da deneyim paylaşmak isteyenlerin başvurması mümkündür.