İsmail Beşikçi Vakfı

Stenbol


Bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşu olan İsmail Beşikçi Vakfı (İBV), düşünce ve ifade özgürlüğünü temel alır. Hak ve özgürlüklere saygılı, demokratik değerleri benimseyen, her türlü düşüncenin bir arada yaşayabilmesi gerektiği ilkesini benimser. Vakıf çalışmalarının ağırlıklı kısmını bilimsel Kürdoloji çalışmaları oluşturur. Vakfımız 2011'den beri İstanbul merkezli faaliyetine başlamıştır. Diyarbakır temsilciliğimiz ise 2014 yılında kurulmuştur. Halen İstanbul merkezimiz ve Diyarbakır temsilciliğimiz aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.