Kadın Zamanı Derneği

Stenbol


Kadın Zamanı Derneği, kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ve toplumun her alanında kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılının Temmuz ayında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek kuruluşumuzun birinci yılında fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya ekonomik şiddete uğramış kadınlara, şiddetin etkisiyle baş edebilmeleri ve şiddet döngüsünden çıkabilmeleri için hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlama üzerine çalışma yürütmekteyiz. Derneğimizin faaliyetlerinin 3 temel ayağı bulunmaktadır: Danışma Merkezi, Saha Çalışmaları ve Savunuculuk. Danışma Merkezimiz ise dernek kuruluşumuzdan yaklaşık 1 yıl sonra faaliyete geçmiş ve kadınlara ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamaya ya da kadınları destek alabilecekleri ilişkide olduğumuz kuruluşlara yönlendirilmekteyiz. Ayrıca danışma merkezimize ilişkin 6 ay aralıklarla rapor yayınlıyor, hem web sitemizde hem de sosyal medya hesaplarımızda paylaşmaktayız.

Kürt kadınların, anadilleri önündeki resmi ya da fiili engellemeler nedeniyle kamusal alanın dışında kalmaları, sağlık hizmeti dâhil en temel insan haklarına erişimde bile zorluk yaşamaları, özel ve kamusal ataerkilliğin sonucu olarak hem kadın olmalarından hem de etnik kimliklerinden dolayı çifte ayrımcılığa maruz kalmaları sorunsalından hareketle destekleri Kürtçe ve Türkçe olarak sürdürülmeye odaklandık. Kadın Zamanı olarak, çözüm mekanizmalarına erişemeyen kadınlara dair çalışmaları hedeflemekle birlikte bugüne kadar alanda yapılan çalışmaların Kürtçe olmasına ağırlık vermemiz doğrudan kadınlara ulaşacak ağlara sahip olmamızın da önünü açtı. İstanbul’da yaşayan ve kendilerini anadilinde ifade etmek isteyen milyonlarca Kürt kadınların bu ihtiyacını görerek yola çıktık. Bu ötekileştirmeye karşı alternatif yaratmaya çalışıyor, bu doğrultuda Kürt kadınlara yasal haklar, şiddetle baş etmede faydalanabilecekleri destekler, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarda çift dilli destek sunuyor, bu sayede Kürtçe destek ihtiyacı olan kadınların başvuru merkezi haline gelebiliyoruz.

Kadın Danışma Merkezimize; 0542 602 69 62 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilir ya da info@kadinzamani.org basvuru@kadinzamani.org adresine mail atabilirsiniz.

Podcast: dema jinan diaxive