Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

Erzincan


Ocak 2019 yılında Erzincan'da kuruldu. Hedef kitlemiz kadın, çocuk ve LGBTİ+'larla toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminist perspektifte atölye çalışmaları, saha çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Yaşadığı şiddeti fark eden kadın, çocuk ve LGBTİ+'lara da(ya)nışma merkezimizde hukuki, sosyal, psikolojik destek sağlıyoruz. Şiddete maruz bırakılan hedef kitlemizle çalışırken feminist perspektifle, "mağdurun beyanı esastır" ilkesi doğrultusunda, hiyerarşi kurmadan, kurtarıcı rolüne bürünmeden, yargılamadan, dayanışmayı esas alarak destek sağlıyoruz.

Kuruma telefonla ulaşmak için: 0446 223 25 08