Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği

Dîlok


Kırkayak Kültür kurulduğu 2011 yılından bu yana, sosyo-ekonomik olarak farklı toplum kesimlerinin bir araya geldiği gönüllü temas alanları oluşturarak, birlikte yaşam kültürünü ve kültürel çoğulculuğu geliştirmek, ayrımcılığa uğramama hakkı, mülteci hakları, azınlık hakları, kültürel ve sanatsal yaşama katılma hakkı ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hak alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmaları yaparken kurum değerleri olan, dezavantajlı ve kırılgan toplum kesimlerini ve yeni gelenleri (mülteci ve göçmen) geride bırakmama, toplumsal cinsiyet eşitliği, gönüllülük ve hak temelli çalışma ilkelerini gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir.

Kırkayak Kültür Gaziantep’te, Sanat Merkezi ve Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi olmak üzere iki ayrı merkezde, Kültür – Sanat, Göç, Kentsel Çalışmalar, Mutfak || Matbakh Atölye (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), Birlikte Yaşam için Medya ve Dom Çalışmaları olmak üzere 6 program altında, kültürel çoğulculuğu teşvik eden bir anlayışla, toplumsal uyum ve haklara erişim üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kırkayak Kültür kurulduğundan bugüne, hak temelli bir eksende, Türkiye merkezli bir sivil toplum kurumu olarak; Ortadoğu’da yaşayan Dom Toplulukları ve ilgili diğer gruplar başta olmak üzere, Göçmen/ Mülteci Hakları, Kültürel Değişim ve Ayrımcılık ve Nefret Söylemi karşıtı çalışmalarını, Ürdün ve Lübnan gibi, Ortadoğu ülkelerinde ve pek çok Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ki sivil toplum kurumu ve ağları ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

Kırkayak Sanat Merkezi: 

Kültür - Sanat Programı, bünyesinde sanatçılarla ortak çalışmalar yapıp, onların eserlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak için etkinlikler düzenlemekte, yerelde yaşayan sanatçıları, ulusal ve uluslararası platformlarda sanatçılar ve sanat severlerle bir araya getirmek için faaliyetler yürütmektedir. Bu kapsamada; film festivalleri, film gösterimleri, fotoğraf ve resim sergileri, tiyatro gösterimleri, vb., kültür –sanat çalışmaları yapmayı, sanatçılara “açık mekan” sunmaya çalışmaktadır. 

Birlikte yaşam için Medya Programı, kentte kültür – sanat ve  mülteci hakları başta olmak üzere, özellikle dezavantajlı ve marjinalleştirilmiş toplum kesimleri için kültür sanat aracılığıyla, hak temelli çalışmalar yapmak için gazeteciler, feminist aktivistler, çevre aktivistleri, göç ve mülteci çalışmaları yapan genç akademisyenler ve  sanatçılara yer verecek ve yeni medya araçlarını kullanacak açık bir medya alanı yaratmak için çalışmalarına başlamıştır.  

Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi: 

Göç Çalışmaları Programı, bünyesinde yapılan öç ve mülteci çalışmalarını, “birlikte yaşam” eksenli yürütmekte, koşulsuz misafirperverlik, kozmopolitizm, ötekilerin hakları, gibi felsefi kaynaklarıyla temellendirmeye çalışmaktadır.

Dom Çalışmaları Programı, Kırkayak Kültür, kurulduğu günden bu yana Ortadoğu’da yaşayan Dom ve diğer ilgili grupların hakları konusunda hak temelli çalışmalar yapmaktadır. Ortadoğu’nun farklı ülkelerinde yaşayan, etnik sebep, kültür, yaşam tarzı, gibi sebeplerden doyalı dışlanan, ötekileştirilen Dom toplumu ve diğer ilgili (Abdal, Roman, Lom) toplulukların temel sorunları ile ilgili hak temelli çalışmalar yürütmektedir.

Mutfak//Matbakh Programı, kentteki göçmen ve yerel  orta sınıf kadınları bir araya getirerek, farklı alanlar ve konu başlıklarıyla üretim ve etkinlikler yaptıkları açık alanlar sunmaktadır. Bu program bir taraftan toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışırken diğer taraftan, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesiyle, toplumun tüm kesimleri için  birlikte yaşam deneyimleri oluşturmaktadır.

Kentsel Çalışmalar Programı, Gaziantep merkezli bir sivil toplum kurumu olarak, kentin şehir kültürü, kültür sanat alanları, gastronomi, sosyo-ekonomik açıdan kültürel çeşitliliği başta olmak üzere kültürel mirasına sahip çıkmak, kent hafızasını kayıt altına almak ve kentin değişim sürecine katkı koymayı amacıyla kuruluşunu bu program , göçle kente yeni gelenlerin, birlikte yaşam eksenli hemşerilik kurumu özelinde toplumsal uyumuna sahip çıkmak, kentin karışı karşıya olduğu problemlerin çözümünde , bir sivil toplum kurumu olarak, çözüm önerileri üretip katkı koymak için çalışmalarını sürdürmektedir.