Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği

Gaziantep


Kırkayak Kültür, sosyal ve kültürel olarak riskli ve dezavantajlı toplulukların gelişme gösterebilmesini amaçlayan; bu topluluklara yönelik önyargı ve ayrımcılığa karşı diyalog ve dayanışma çerçevesinde, hak temelli, sosyal uyum çalışmaları yürütüyor. 2011 yılından bu yana bu çalışmalar üç program çerçevesinde gerçekleşiyor:

Göçmen ve Mülteci Çalışmaları Programı Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi bünyesinde yapılan göçmen ve mülteci çalışmalarını, “birlikte yaşam” eksenli yürütmekte, koşulsuz misafirperverlik, kozmopolitizm, ötekilerin hakları, gibi felsefi kaynaklarıyla temellendirmeye çalışmaktadır.

Kültür-Sanat Programı Kırkayak Sanat Merkezi bünyesinde sanatçılarla ortak çalışmalar yapıp, onların eserlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak için etkinlikler düzenlemekte, yerelde yaşayan sanatçıları, ulusal ve uluslararası platformlarda sanatçılar ve sanat severlerle bir araya getirmek için faaliyetler yürütmektedir. Bu kapsamada; film festivalleri, film gösterimleri, fotoğraf ve resim sergileri, tiyatro gösterimleri, v.b, kültür –sanat çalışmaları yapmayı, sanatçılara “açık mekan” sunmaya çalışmaktadır.

Dom Çalışmaları Programı Kırkayak Kültür, kurulduğu günden bu yana Ortadoğu’da yaşayan Dom ve diğer ilgili grupların hakları konusunda hak temelli çalışmalar yapmaktadır. Ortadoğu’nun farklı ülkelerinde yaşayan, etnik sebep, kültür, yaşam tarzı, gibi sebeplerden doyalı dışlanan, ötekileştirilen Dom toplumu ve diğer ilgili (Abdal, Roman, Lom) toplulukların temel sorunları ile ilgili hak temelli çalışmalar yürütmektedir.