Komeleya Lêkolînên Kurdî (Kürt Araştırmaları Derneği)

Stenbol


18 Nisan 1992’de kurulan İstanbul Kürt Enstitüsü KHK ile kapatıldıktan sonra 6 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da kurulan Kürt Araştırmaları Derneği (Komeleya Lêkolînên Kurdî);  Kürtçe dil eğitimi, eğitim materyallerinin hazırlanması, akademik yayınların çıkarılması ve geliştirilmesi ve anadilde eğitim ve dil hakları alanında çalışmalar yapmaktadır.

Derneğimiz, ayrıca, dil hakları ve anadili hakkı çalışmalarında her zaman demokratik ve çoğulcu değerleri merkezine alarak anadilinin öğrenilip geliştirilmesine yönelik atölyeler düzenleyen; tarih, edebiyat, dil ve kültür vs. alanlarında  akademik yayınlar çıkaran; anadilinin kullanımı ve öğretimi konularında yaşanan hak ihlallerini izleyip raporlayan; bu hak ihlallerinin ortadan kalkması için çalışmalar yürüten ve dil hakları, anadilde eğitim ve ilişkili konularda panel, seminer ve çalıştaylar düzenleyen bir dernektir.

Kürt dili ve lehçeleri (Kurmanci, Zazaki, Sorani, Kelhuri, Leki, Hewrami ve Lori) ile ilgili yaptığınız çalışmalarda veya anadili ve dil hakları alanındaki çalışmalarınızda yardım, destek veya işbirliği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.