Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği

Mêrdîn


MOKİD’in Vizyonu: Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın tüm biçimlerinin sona erdiği, herkes için adalet, eşitlik ve özgürlüğün tesis edildiği bir dünya/toplum yaratmaktır.

MOKİD’in Misyonu: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı her türlü şiddetle mücadeleyi, hak temelli perspektif ile yürütmek; bu bağlamda kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve eşit fırsatlara ulaşmasını sağlamak amacıyla savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yapmaktır.

MOKİD 2007 yılında kar amacı gütmeyen bir dernek olarak kurulmuştur.Kuruluşundan bu yana kadınlara yönelik güçlenme çalışmaları kapsamında; toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda kadın, erkek ve gençlere farkındalık eğitimleri verilmektedir. MOKİD her türlü şiddetle mücadeleyi, hak temelli perspektif ile yürütmek; bu bağlamda kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve eşit fırsatlara ulaşmasını sağlamak amacıyla savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yapmaktadır

Şiddette uğrayan kadınlara yönelik Sosyal, Psikolojik, Hukuki Danışmanlık,Okuma-yazmakursları, Meslek beceri kursları, sosyal uyum etkinlikleri yürütülmektedir. MOKİD sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini Arapça ve Türkçe olarak; hukuki danışmanlık hizmetlerini ise Arapça, Kürtçe ve Türkçe olarak vermektedir. MOKİD yerel halkın da ihtiyaç duyduğu dillerde hizmet sunarak farklı dilleri kullanan kadınların ana dillerinde hizmet almasına olanak sunarak kamu kurum/kuruluşlarının hizmetlerine erişimini kolaylaştırmakta ve haklarını öğrenmelerini sağlamaktadır.

Ayrıca; 2015 yılından bu yana yerel düzeyde Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşları ile birlikte mülteci kadınlara yönelik çalışmalara katkı sunmaktadır. MOKİD’in mültecilerin ihtiyaç duyduğu dillerde hizmet vermesi mülteci kadın ve çocukların anadilde kendilerini rahatlıkla ifade etmelerine ve sorunlarına çözüm bulmalarına olanak sunmaktadır.