Mekanda Adalet Derneği

İstanbul


Mekanda Adalet Derneği, kentsel ve kırsal mekânda daha adil, ekolojik ve demokratik süreçlerin/pratiklerin geliştirilmesine dair disiplinlerötesi çalışmalar yapar. Yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgiyi üretir, biriktirir ve paylaşır.

Mekân üretim pratiklerini katılımcı yöntemlerle inşa etmek isteyen kişiler, gruplar ve yerel/ulusal/uluslararası kurumlar; umut mekanlarının ve umut hikayelerinin duyulmasını ve yaygınlaşmasını isteyen aktörler; çalışmaları mekansal ve sosyal adalet çerçevesi ile kesişen aktivistler, araştırmacılar ve öğrenciler, işbirliği ve deneyim paylaşımı için MAD’a başvurabilirler. 

Katılımcı olmayan ve hak ihlali yaratan kentsel dönüşüm süreçlerinden etkilenen; kentte ve kırda büyük ölçekli altyapı, maden ve enerji projeleri sebebi ile zarar gören; inşaat/hafriyat ekonomisinin ve bu alandaki denetimsizlik ve usulsüzlüklerin yarattığı olumsuz etkilere maruz kalan bireyler, özellikle görünürlük ve savunuculuk hususunda dernekten destek talep edebilir.