Mersin 7 Renk Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği

Mersin


Dernek LGBT yurttaşların, özgürlükçü değerleri benimsemelerine, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli varoluşlarını gerçekleştirme, kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmak amacı ile kurulmuştur.

Mersin 7 Renk LGBT Derneği’nin temel amacı hayatın birçok alanında ayrımcılığa uğrayan ve damgalanan LGBTİ+ bireylerle ilgili olarak toplum genelinde bir farkındalık yaratmaktır. Dernek, bu amacını gerçekleştirmek üzere, gerek Mersin’de gerekse diğer illerde çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetlerin başında LGBTİ+ lara Yönelik Hak İhlallerinin Yerel ve Bölgesel düzeyde Raporlanması, Dava Takipleri, bilimsel araştırmalar, eğitimler, çalışma atölyeleri, LGBTİ+ bireylerle yapılan rutin toplantılar, çeşitli disiplinlerden insanların katıldığı atölyeler, sempozyumlar, konferanslar gelmektedir.