Mezopotamya Eğitim Bilim Sanat Sağlık ve Kültür Vakfı

Diyarbekir


Vakıf 2013 yılında hayata geçtikten bu yana özgürlüklerin ve hakların eşit şekilde uygulanmasını savunmakta ve temel hak ve özgürlükler bağlamında anadili çalışmaları yürütmekte.

Diyalog, karşılıklı anlayış ve bir arada yaşamı destekleyen çalışmalar; vakfın uzun vadeli hedefi olan çok dilli bir üniversite kurulması farklı kimliklerin karşılıklı anlayışla bir arada yaşamını destekleyen bir amaca hizmet edecektir.

Etnik bir grup olarak Kürtlerin toplumsal hayatta karşıladıkları eşitsizliklerin giderilmesi için anadilinde hizmet almasına yönelik çalışmalar bu kapsamdadır.

Farklılıkları, eşitliği ve çoğulculuğu destekleyen, kültür, sanat, eğitim, medya, bilim ve teknoloji gibi alanlarda yaratıcı çalışmalar: Kürtlerin anadilini kullanımını kolaylaştıracak dil standardizasyonu, el yazmaları ve sözlü edebiyat ürünlerinin derlenmesi, dil-tarih-etnografyayla ilgili arşiv ve belgelendirme çalışmaları.