Nirengi Derneği

İstanbul


Nirengi Derneği olarak hak temelli yaklaşımı kişileri “hak sahibi”, devleti ve devlet dışı birtakım aktörleri ise bu hakları sağlamada “görev sahibi” olarak tanımlayan ifadeyi benimsiyoruz. Dolayısı ile Nirengi Derneği olarak kendimizi de hak sahibi kişileri çalışma alanında merkeze alan bir STK olarak konumlandırıyoruz. Buna bağlı olarak da kendimiz de dahil olmak üzere- başta kamu olmak üzere görev sahibi kurum ve kuruluşları kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için sorumlu tutmayı ve harekete geçmeleri için desteklemeyi ve hak sahiplerinin ise hak talebinde bulunmaları için güçlenmelerine destek olmayı esas alıyoruz.