Önce Çocuklar Derneği

Diyarbekir


Önce Çocuklar Derneği, çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde çocukların psiko-sosyal, kültürel-sanatsal gelişimi ve dilsel, zihinsel ve fiziksel gelişimine yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 2017 yılında Diyarbakır’da kurulmuştur. Bu kapsamda bu süre zarfı içersinde Diyarbakır il sınırları içerisinde faaliyet yürütmektedir.

Derneğin kuruluş amacı çocukların temel haklarının korunması ve bu bağlamda çocukların desteklenmesidir. Çocukların yaşam hakkı, sağlık hakkı, fiziksel, psikolojik ve cinsel sömürüye karşı korunma hakkının yanı sıra Anadil ve kültürel haklara da odaklanmıştır. Dernek bütün faaliyetlerinde hak ve eşitlik temelli yaklaşımı esas alarak çalışma yapmaktadır. Gerçekleştirilen her bir çalışmayı çocukların temel hakları, bu haklara erişimi, fırsat eşitliği ve hak ihlalleri üzerinden ele almaktadır. Kültürel haklar ve anadil hakkı ile ilgili yaptığı çalışmalardan sonra son 2 yıldır bu hakların izlenmesi, hak ihlallerinin tespiti ve raporlanmasına yönelik çalışmaları da öncelemiştir. Her çocuğun kendi anadilinde eğitim almaya, kendi kültürünü, kültürel değerlerini öğrenmeye ve yaşatmaya hakkı olduğu ilkesini benimseyerek bu yaklaşımla faaliyetlerini yürütmektedir.