Rengarenk Umutlar Derneği

Diyarbekir


Deneğimiz 2017 yılının son aylarında, bir grup gönüllünün bir araya gelerek kurduğu, Diyarbakır Sur merkezinde çalışma yürüten hak temelli bir sivil toplum örgütüdür. Çalışmalarımızın merkezine Sur’u almamızın nedeni, 2015-2016 yılları arasında yaşanan silahlı çatışmalar ve bu çatışmaların neden olduğu travmalardır. Çalışmalara başlarken çocuk eksenli ve daha çok psikososyal destek çalışmaları yürüterek yaşanan travmaların uzun vadede etkilerini azaltmayı hedefleyerek kurduk. Çalışmamızın odağını, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalardan etkilenen 4-18 yaş arasındaki çocuklar oluşturmaktadır.

Faaliyet alanlarımız

Erken Çocukluk Eğitimi Oyun Odaları (4-6 yaş).

Kütüphaneler; Tahir Elçi Oyuncak Kütüphanesi, Kitap Kütüphanesi, Bisiklet Kütüphanesi.

Atölyeler (7-14); Fotoğraf, İleri Dönüşüm, Resim, Yaşam Becerileri, Mikro-makrome, Oyun, Erbane

Akademik Faaliyetler, İzleme-belgeleme ve savunuculuk

Çocuk Hakları Akademisi,

İzleme ve Belgeleme,

Savunuculuk (Oyun Hakkı, Çocuk İşçiliği)