Sulukule Gönüllüleri Derneği

Stenbol


Sulukule Gönüllüleri Derneği, 2010 yılından beri İstanbul’un Karagümrük bölgesinde risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış, maddi güçlük çeken gruplarla çalışmakta; hak temelli faaliyetlerle bu kesimlerin günlük hayatındaki yaşam kalitesini geliştirmekte ve bu kesimlerin toplumsal katılımlarını artırmaktadır.

SGD hak temelli atölyeler ile çocukları sosyal ve psikolojik yönden güçlendirmeyi, yaratıcılığı destekleyen katılımcı yöntemlerle çocuk dostu alanlar oluşturmayı, okulu terki önlemek için bütüncül yaklaşım içeren modeller geliştirmeyi, modelleri yaygınlaştırmayı ve okul terk oranını azaltmayı hedeflemektedir.