Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı

Diyarbekir


Tahir Elçi, 28.11.2015 günü Diyarbakır’da Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaparken uğradığı suikast sonucu öldürülmüştür. Tahir Elçi bütün ömrü boyunca ağır insan hakları ihlallerinin mağdurlarının adalete ulaşabilmesi için çaba sarf etmiştir. Türkiye’de cezasızlıkla mücadelenin en önde gelen sembol ismidir.

Tahir Elçi gerek bir avukat ve gerekse bir insan hakları aktivisti olarak Türkiye’de ve dünyada sayısız insana ilham kaynağı olmuş, pek çok insiyafitin ve örgütün oluşmasına öncülük etmiştir. Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı onun mirasını sürdürmek ve mücadelesini devam ettirmek amacıyla 2019 yılında Diyarbakır’da kurulmuştur.

Tahir Elçi Vakfı, Tahir Elçi’nin insan hakları mücadelesini, adalet arayışını, toplumsal barış ve bireylerin eşitliği için yürüttüğü mücadeleyi temel alarak;

- İnsan Hakları mücadelesinde yer almak isteyen stajyer avukat ve avukatlara,
- İnsan Hakları örgütlerinin çalışan ve gönüllülerine,
- İnsan hakları teorisine ve insan hakları hukukuna göre toplumsal açıdan dezavantajlı kabul edilen kadın, yaşlı, çocuk, engelli ve farklı cinsel yönelime sahip bireylere yönelik çalışmalar yürütmektedir.
- Ayrıca Gençlerin benlik saygısı ve kendine güvenini oluşturmak,
- Kişisel ve toplumsal ilişkileri yönetme yeteneklerini geliştirmek,
- Kültür, sanat ve toplumsal bilincini desteklemek,
- Değerli ve öğrenmeye zorlayıcı yendema jinan diaxivei deneyimler sunacak yeni bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmesine olanak tanıyan öğrenme fırsatları sağlamak,
- Karar alma süreçlerine aktif katılmalarına olanak tanımak,
- Bireysel kapasitelerini, sosyal farkındalık ve sosyal dayanışma duygusunu geliştirmelerine yardımcı olmak,
- Vatandaşlık hakları bilincini arttırıp gençlerin neler söyleyebileceklerini dinlemek, duymak ve yol açıcı olmaya çalışacak tartışma kültürünün oluşturulması için gençlere yönelik çalışmalar yürütmektedir.