Temiz Giysi Kampanyası Derneği

Stenbol


Temiz Giysi Kampanyası Derneği tüm tekstil işçilerinin adil, sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışması için tüketicilerden aldığı yumuşak güçle hak ihlallerine karşı savunuculuk faaliyetleri yürüterek çözüm üretir. 

Temiz Giysi Kampanyası,

  • Tekstil işçilerinin maruz kaldığı herhangi bir hak ihlali durumunda savunuculuk stratejisi oluşturur; başta kampanyalar ve lobi çalışmaları olmak üzere, saha araştırmaları, sokak eylemleri, imza kampanyaları ve çeşitli araçları kullanır.
  • İşçilerin haklarına erişmesi adına işçiler ile işverenler arasında diyalog ortamları oluşturur.
  • İşverenlerin işçi haklarını ihlal etme konusunda ısrarcı olması durumunda, tüketicileri bilgilendirip eyleme çağırarak tüketici baskısının oluşmasını sağlar.
  • Uluslararası ağlar ile iş birlikleri yaparak küresel hak ihlallerine karşı yerelde savunuculuk yapar. Yerel hak ihlalleri olması durumunda da uluslararası paydaşları harekete geçirerek küresel düzeye taşır.
  • Sağlıklı ve güvenli çalışma hayatını teşvik etmek ve meslek hastalığı kavramının bilinirliğini artırmak amacıyla kurulmuş www.meslekhastaligi.org websitesinde, konuya ilişkin haberleri takip eder ve paylaşır. İşçiler ile röportajlar yaparak kamuoyu oluşturmaya çalışır. 

Dernek 2017 yılında İstanbul’da kurulmuştur. İş dünyası ve insan hakları, yaşam ücreti, örgütlenme özgürlüğü, çocuk işçiliği, çevre ve iklim adaleti, kayıt dışı istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği meselelerinde işbirliği için diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime ve kampanya, lobicilik, uluslararası ağlar konusunda deneyim paylaşımına açıklar.

Ayrıca meslek hastalığına yakalanan ya da bu konuyla ilgili danışmak isteyen kişiler ya da tekstil işçisi olup iş yerinde ücretini, tazminatını alamayan, kötü koşullarda çalışan kişiler destek amacıyla derneğe başvurabilir.