Temiz Giysi Kampanyası Derneği

İstanbul


Temiz Giysi Kampanyası Derneği’nin temel amacı tekstil işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Dernek bu bağlamda tekstil işçilerinin normal mesai saatlerini aşmadan çalışarak hayatlarını idame ettirebilecekleri bir maaş karşılığında, tamamı doğrudan korunma yöntemleriyle önlenebilir olan meslek hastalıkları ve iş kazalarına yol açmayacak şartlar altında çalışabilmesini hedefliyor ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunuyor.

Tekstil işçilerinin hakları, çocuk işçiliği, ekoloji, kayıt dışı istihdam, yaşam ücreti ve meslek hastalığı meselelerinde işbirliği için diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime ve kampanya, lobicilik, uluslararası ağlar konusunda deneyim paylaşımına açıklar.

Ayrıca meslek hastalığına yakalanan ya da bu konuyla ilgili danışmak isteyen kişiler ya da tekstil işçisi olup iş yerinde ücretini, tazminatını alamayan, kötü koşullarda çalışan kişiler destek amacıyla derneğe başvurabilir.