Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

İstanbul


1989 yılında kurulan dernek, yükseköğretim kurumlarında çalışan ve bu kurumlarda çalışmış olan tüm öğretim elemanları arasında dayanışma ve birliği sağlamak, hak ve çıkarlarını savunmak, bilimsel ve sanatsal çalışmaları özendirmek ve yükseköğretimi özgürce gelişebileceği demokratik ortamın sağlanması yönünde çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Türkiye'de üniversitenin tüm bileşenlerinin (öğretim elemanı, çalışan ve öğrenci) hak ve özgürlükleri için verilen daha geniş mücadelenin ve üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması mücadelesinin de bir parçası olan kurum aynı zamanda demokratik bir toplumun inşası için tüm hak ve özgürlük ihallerine karşı mücadelenin de aktif bir bileşeni.

Yükseköğretim kurumlarında çalışan ve bu kurumlarda çalışmış olan tüm öğretim elemanları, öğrencileri hak ve akademik özgürlüklerinin ihlali durumunda derneğe başvurabilir.

Kurum üniversite, eğitim ve öğretim alanında yapılacak her tür araştırma, konferans çalıştay, forum düzenlenmesinde, bu konularda yaşanan sorunların dile getirilmesinde, eleştirilmesinde protesto edilmesinde, Öğretim elemanlarının hak ve akademik özgürlüklerinin mücadelesinde işbirliği yapmaya açık.