20/12/2023

48 hak temelli örgütün desteklendiği Haklara Destek Programı kapsamında Eylem Ertürk tarafından hazırlanan “48 Hak Örgütü Perspektifinden Türkiye’de Daralan Demokratik Alan ve Covid-19 Salgını 2020-2021” isimli raporumuz yayımlandı. Rapor lansmanını 10 Haziran Cuma günü saat 14.00’da çevrimiçi düzenleyeceğimiz panel ile gerçekleştireceğiz. Sivil alanın tüm paydaşlarını bekliyoruz. 

Bu rapor, Haklara Destek dahilinde örgütlerin kapasite gelişim sürecini takip eden proje ekibinin ve rehberlerin gözlem raporlarını ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin daralan demokratik sivil alan ile Covid-19 dönemine dair ürettikleri çözüm önerilerini bir araya getirdi. Raporda; özellikle son iki yılda salgınla beraber sivil toplum örgütlerini daha da fazla etkileyen kısıtlamalar, bunların çalışma alanına ve hedef kitlelere etkisi, katılımcı örgütlerin deneyimleri ve yereldeki perspektiflere dayanarak ele alındı.

Açılış Konuşması: Mehmet Ali Çalışkan (YADA Vakfı)

Konuşmacılar:

  • Selen Yüksel (Derin Yoksulluk Ağı)
  • Naci Emre Boran (Tarlabaşı Toplum Merkezi)
  • Bilge Taş (Haklara Destek I Rehberi)

Moderatör: Olcay Özer (Hafıza Merkezi)

Kayıt olmak için tıklayınız