Altyazı Sinema Derneği

Stenbol


2001’de “Sinema üzerine düşünen bir dergi” fikriyle İstanbul’da kurulan ve Türkiye’nin en uzun soluklu bağımsız sinema dergisi olan Altyazı Sinema Dergisi, 20 yılı aşkın süredir sinema alanındaki faaliyetlerini dijital yayıncılık, gösterim programları ve farklı uzmanlık alanlarından eğitmenlerin verdiği seminerler ile sürdürmektedir. Mart 2019’da derginin yayın kurulu üyeleri tarafından kurulan Altyazı Sinema Derneği, özelde sinema genelde kültür sanat alanında demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü bir söylemin gelişmesine katkıda bulunmak; özgür sinema aktörlerinin görünürlüğünü arttırmak; sinema sektöründe sansür, ifade özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği gibi meseleleri odağına alan Altyazı Fasikül aracılığıyla okuyucuların nitelikli, güvenilir bilgi ve eleştiriye ulaşmasını sağlamak için çalışma yürütür.

Altyazı Sinema Derneği, sektör içi iletişimi ve dayanışmayı destekleyerek, risk altındaki/ dezavantajlı sinema aktörlerine (bağımsız sinemacılar, dağıtımcılar, salon işletmecileri, festivaller, üniversite kulüpleri vb.) ifade alanı açmak üzere yazı ve video içerikler üretir, bu aktörlerin maruz kaldıkları hak ihlallerini haberleştirir. Dernek haber verme/haber alma hakkını savunmanın yanı sıra bu kesimlerin örgütlenme süreçlerinde farklı biçimlerde dayanışma içinde yer alır ve kendi sözlerini kurmalarına ve daha geniş bir kitleye duyurmalarına alan sağlar.