Dayanışmanın Kadın Hali Derneği

Diyarbekir


Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER) 2018 yılında bir grup genç kadınlar tarafından Diyarbakır’da kuruldu. Şimdilik tek şubesi olan dernek, ihtiyaç halinde bölgedeki diğer şehirlerde de çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır. Cinsiyet ya da cinsel kimliği dolayısıyla ayrımcılığa maruz bırakılmış kişilerle dayanışma gösterir, danışmanlık hizmeti vermez fakat yönlendirici bir rol’e sahiptir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için savunuculuk ve aktivizm faaliyetleri yapar.

Genç kadınların sivil alanda güçlenmesi için her yıl staj programı açar. Batman, Bingöl, Dersim, Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Urfa şehirlerinde bulunan STK, meslek örgütleri, sendikalar ve özel kurumlara Toplumsal Cinsiyet eğitimlerini ücretsiz yaygınlaştırır.